15
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(12:42 ngày 13-07-2024)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(12:42 ngày 13-07-2024)

  Gia Lai(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Nậm Be,Lao Chải,Nậm Mu,Ia Muer,Minh Lượng Thượng,Xím Vàng,Đasiat,Phố Cũ,Ia Púch 3,Sông Lô 6,Suối Mu,Hòa Bình,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Khao Mang Thượng,Nậm Đông 3,Tà Làng,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1)

 • Mực nước(12:42 ngày 13-07-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Hồ đang xả(12:42 ngày 13-07-2024)

  (Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,H’Mun,Ia Đrăng 1,Ia Đrăng 3,Lao Chải,Đăk Psi 5,Ngòi Xan 2,Đăk Rung 1,Tà Lơi 3,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Nậm Mu,Ia Grai 3,Cẩm Thủy I,Chư Prông,Đăk Pring,Đắk Nông 2,Vĩnh Sơn B,Bạch Đằng,Khuổi Luông,Sông Lô 4,Nam Long,Đăk Pô Cô,Cốc Đàm,Pờ Hồ,Đăk Mi 4,Phố Cũ,Mường Bang,A Lưới,Bắc Cuông,Sông Lô 2,Nà Tẩu,Tà lơi 3,Mường Kim,Trung Hồ,Đăk Rơ Sa,Nậm Cắn 2,Định Cư,Nậm Sọi,An Khê,Bắc Mê,Nậm Công 3,Đa RCao,Bảo Lâm 3,Đăk Pô Ne,Ia Puch 3,Đakđrinh,Sùng Vui,Sông Lô 6,Pa Ke,H’Chan,Sông Chảy 5,Vạn Hồ,Nậm Công 4,Hồ Bốn,Suối Sập 3,Huổi Vang,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Vĩnh Hà,Nậm Mạ 1,Vĩnh Sơn 5,Đa Chomo 2,Suối Trát,Ia Đrăng 2,Trà Linh 2,Sông lô 6,Văn Chấn,Ngòi Xan 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Za Hung,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Bla 1,Đa dâng,Thoong Gót,Đại Nga,Nậm Pung,Srêpốk 3,Đăk Rơ Sa 2,Mường Khương,Sông Lô 8B,Bản Hồ,Ayun Thượng 1A,Đak Pi Hao 1,Đa Khai,Sông Tranh 2,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Chim 2,Nho Quế 1,Nậm Mô,Đăk Mi 2,Sông Bạc,Tà Lơi 2,Mường Hung,Tà Cọ,Suối Chăn 2),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đồng Nai 2),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Thanh Hóa(Trung Sơn),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Hòa Bình(Hoà Bình)

 • Mưa trên 100mm(12:42 ngày 13-07-2024)

  Hà Giang(3), Tuyên Quang(1)

 • Gió mạnh trên cấp 7(12:12 ngày 13-07-2024)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(12:12 ngày 13-07-2024)

  Gia Lai(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Lao Chải,Nậm Be,Nậm Mu,Ia Muer,Minh Lượng Thượng,Xím Vàng,Phố Cũ,Ia Púch 3,Đasiat,Sông Lô 6,Suối Mu,Hòa Bình,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Khao Mang Thượng,Nậm Đông 3,Tà Làng,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1)

 • Hồ đang xả(12:12 ngày 13-07-2024)

  (Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Ngòi Xan 2,Lao Chải,H’Mun,Ia Đrăng 1,Ia Đrăng 3,Đăk Rung 1,Đăk Psi 5,Tà Lơi 3,Nậm Mu,Ia Grai 3,Chư Prông,Đăk Pring,Đắk Nông 2,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Cẩm Thủy I,Bạch Đằng,Khuổi Luông,Sông Lô 4,Nam Long,Vĩnh Sơn B,Đăk Pô Cô,Phố Cũ,Mường Bang,A Lưới,Bắc Cuông,Cốc Đàm,Sông Lô 2,Pờ Hồ,Nà Tẩu,Tà lơi 3,Đăk Mi 4,Mường Kim,Trung Hồ,Đăk Rơ Sa,Nậm Cắn 2,Định Cư,Nậm Sọi,An Khê,Bắc Mê,Nậm Công 3,Đa RCao,Bảo Lâm 3,Đăk Pô Ne,Ia Puch 3,Đakđrinh,Sùng Vui,Sông Lô 6,Pa Ke,H’Chan,Sông Chảy 5,Vạn Hồ,Nậm Công 4,Hồ Bốn,Suối Sập 3,Huổi Vang,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Vĩnh Hà,Nậm Mạ 1,Vĩnh Sơn 5,Đa Chomo 2,Suối Trát,Ia Đrăng 2,Trà Linh 2,Sông lô 6,Văn Chấn,Ngòi Xan 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Za Hung,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Bla 1,Đa dâng,Thoong Gót,Đại Nga,Nậm Pung,Srêpốk 3,Đăk Rơ Sa 2,Mường Khương,Sông Lô 8B,Bản Hồ,Ayun Thượng 1A,Đak Pi Hao 1,Đa Khai,Sông Tranh 2,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Chim 2,Nho Quế 1,Nậm Mô,Đăk Mi 2,Sông Bạc,Tà Lơi 2,Mường Hung,Tà Cọ,Suối Chăn 2),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đơn Dương,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Thanh Hóa(Trung Sơn),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Hòa Bình(Hoà Bình)

 • Mực nước(12:12 ngày 13-07-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(12:12 ngày 13-07-2024)

  Hà Giang(3), Tuyên Quang(1)

 • Gió mạnh trên cấp 7(11:45 ngày 13-07-2024)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(11:45 ngày 13-07-2024)

  Gia Lai(Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Lao Chải,Nậm Be,Nậm Mu,Ia Muer,Minh Lượng Thượng,Xím Vàng,Ia Púch 3,Đasiat,Phố Cũ,Sông Lô 6,Suối Mu,Hòa Bình,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Khao Mang Thượng,Nậm Đông 3,Tà Làng,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Đăk Srông 2A,Ia Grai 1)

 • Hồ đang xả(11:45 ngày 13-07-2024)

  (Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Lao Chải,Ia Đrăng 3,Ngòi Xan 2,H’Mun,Ia Đrăng 1,Đăk Rung 1,Đăk Psi 5,Tà Lơi 3,Nậm Mu,Ia Grai 3,Đắk Nông 2,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Bạch Đằng,Chư Prông,Khuổi Luông,Nam Long,Vĩnh Sơn B,Đăk Pring,Cẩm Thủy I,Đăk Pô Cô,Mường Bang,A Lưới,Bắc Cuông,Cốc Đàm,Sông Lô 4,Sông Lô 2,Pờ Hồ,Nà Tẩu,Tà lơi 3,Đăk Mi 4,Phố Cũ,Mường Kim,Trung Hồ,Đăk Rơ Sa,Nậm Cắn 2,Định Cư,Nậm Sọi,An Khê,Bắc Mê,Nậm Công 3,Đa RCao,Bảo Lâm 3,Đăk Pô Ne,Ia Puch 3,Đakđrinh,Sùng Vui,Sông Lô 6,Pa Ke,H’Chan,Sông Chảy 5,Vạn Hồ,Nậm Công 4,Hồ Bốn,Suối Sập 3,Huổi Vang,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Vĩnh Hà,Nậm Mạ 1,Vĩnh Sơn 5,Đa Chomo 2,Suối Trát,Ia Đrăng 2,Trà Linh 2,Sông lô 6,Văn Chấn,Ngòi Xan 1,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Za Hung,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Bla 1,Đa dâng,Thoong Gót,Đại Nga,Nậm Pung,Srêpốk 3,Đăk Rơ Sa 2,Mường Khương,Sông Lô 8B,Bản Hồ,Ayun Thượng 1A,Đak Pi Hao 1,Đa Khai,Sông Tranh 2,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Chim 2,Nho Quế 1,Nậm Mô,Đăk Mi 2,Sông Bạc,Tà Lơi 2,Mường Hung,Tà Cọ,Suối Chăn 2),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đơn Dương,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Thanh Hóa(Trung Sơn),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Hòa Bình(Hoà Bình)

 • Mực nước(11:45 ngày 13-07-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(11:44 ngày 13-07-2024)

  Hà Giang(3), Tuyên Quang(1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin