15
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(21:12 ngày 10-06-2023)

  Bình Thuận

 • Hồ đang xả(21:12 ngày 10-06-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Hồ vượt mức(21:12 ngày 10-06-2023)

  (Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Ia Muer,Suối Mu,Đăk Srông 2A,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Xím Vàng,Chư Prông,Chiềng Muôn,Đắk Lô,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Nậm Bôn,Nậm Đông 3,Nậm Be,Ia H'Rung,Đasiat,Xỏong Con,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(21:12 ngày 10-06-2023)

  Áp thấp nhiệt đới(109,22)

 • Gió mạnh trên cấp 7(20:43 ngày 10-06-2023)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(20:43 ngày 10-06-2023)

  (Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Ia Muer,Suối Mu,Đăk Srông 2A,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Xím Vàng,Chư Prông,Chiềng Muôn,Đắk Lô,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Nậm Bôn,Nậm Đông 3,Nậm Be,Ia H'Rung,Đasiat,Xỏong Con,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(20:43 ngày 10-06-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(20:43 ngày 10-06-2023)

  Áp thấp nhiệt đới(109,22)

 • Bão VUNG ATVBB (20:15 ngày 10-06-2023)

  Bão VUNG ATVBB vùng ảnh hưởng (109,22)

 • Gió mạnh trên cấp 7(20:12 ngày 10-06-2023)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(20:12 ngày 10-06-2023)

  (Ia Púch 3,Nậm Tha 5,Ia Muer,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Mu,Xím Vàng,Chư Prông,Chiềng Muôn,Đắk Lô,Đăk Srông 2A,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Nậm Bôn,Nậm Đông 3,Nậm Be,Ia H'Rung,Đasiat,Xỏong Con,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(20:12 ngày 10-06-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Gió mạnh trên cấp 7(19:44 ngày 10-06-2023)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(19:44 ngày 10-06-2023)

  (Ia Púch 3,Suối Mu,Nậm Tha 5,Ia Muer,Xím Vàng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Chư Prông,Chiềng Muôn,Đắk Lô,Đăk Srông 2A,Sông Lô 6,Đak Psi 2B,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Nậm Bôn,Nậm Đông 3,Nậm Be,Ia H'Rung,Đasiat,Xỏong Con,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(19:44 ngày 10-06-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin