16
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(22:41 ngày 28-02-2024)

  Khánh Hòa

 • Hồ vượt mức(22:41 ngày 28-02-2024)

  Lào Cai(Khao Mang Thượng,Nậm Mu,Ia H'Rung,Nậm Be,Đak Psi 2B,Ia Púch 3,Nậm Đông 3,Bảo Lộc,Xím Vàng,Nậm Bôn,Xỏong Con,Lao Chải,Minh Lượng Thượng,Tà Làng,Ia Muer,Ia Grai 1,Hòa Bình,Đắk Lô,Đasiat,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Chiềng Muôn,Nậm Tha 5,Sông Lô 6,Đăk Srông 2A,Chư Prông,Suối Mu,Đăk Srông 2,Phố Cũ)

 • Hồ đang xả(22:41 ngày 28-02-2024)

  (Nậm Mu,Khuổi Luông,Thoong Gót,Trung Hồ,Đăk Pô Cô,Đak Pi Hao 1,Pa Ke,Ngòi Xan 2,Huổi Vang,Tà Lơi 2,Sùng Vui,Sông Chảy 5,Bảo Lâm 3,Đắk Nông 2,Đồng Nai 2,Ia Đrăng 3,Đăk Mi 4,Đa Khai,Ia Đrăng 1,Tà Lơi 3,Hạ Rào Quán,Za Hung,Đa Nhim,Đăk Mi 2,Lao Chải,Nậm Lúc,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Đồng Nai 1,Cốc Đàm,Sông Tranh 2,Nậm Công 3,Đakđrinh,Srêpốk 3,Suối Sập 3,Đa Siat,Ia Đrăng 2,Nậm Mức,Suối Chăn 2,Nậm Bon,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Đa dâng,Nậm Mô,H’Mun,Hồ Bốn,Đắk Bla 1,Nà Tẩu,A Lưới,Nậm Toóng,Ia Puch 3,Mường Hung,Định Cư,Pờ Hồ,Đại Nga,Đăk Pô Ne,Mường Bang,Bạch Đằng,Sông Lô 4,Ayun Thượng 1A,Mường Khương,Mường Kim,Đăk Rung 1,Tà Cọ,Nậm Sọi,Nậm Mạ 1,Ia Grai 3,Nậm Cắn 2,Vạn Hồ,ĐăkR’Tih (bậc trên),Nà Lơi,Suối Trát,Tà lơi 3,Vĩnh Sơn 5,Đăk Lây,Hồ chứa La Hiêng 2,Đăk Psi 5,Nậm Pung,Bản Hồ,Nậm Chim 2,Sông Lô 8B,Đăk Pring,Ngòi Xan 1,Phố Cũ,H’Chan,Văn Chấn,An Khê,Nậm Công 4),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Hàm Thuận,Đại Ninh,Đơn Dương),Đắk Lắk(Srêpôk 4,Krông Năng,Srepok 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(22:41 ngày 28-02-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Bến Lức-Vàm Cỏ Đông(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Gió mạnh trên cấp 7(22:10 ngày 28-02-2024)

  Bình Thuận,Khánh Hòa

 • Hồ vượt mức(22:10 ngày 28-02-2024)

  Lào Cai(Nậm Mu,Ia H'Rung,Hạ Sông Pha 1,Đak Psi 2B,Ia Púch 3,Bảo Lộc,Nậm Đông 3,Khao Mang Thượng,Xím Vàng,Nậm Bôn,Xỏong Con,Lao Chải,Minh Lượng Thượng,Tà Làng,Ia Muer,Ia Grai 1,Hòa Bình,Đắk Lô,Đasiat,Chiềng Muôn,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Be,Nậm Tha 5,Sông Lô 6,Đăk Srông 2A,Chư Prông,Suối Mu,Đăk Srông 2,Phố Cũ),Sơn La(Sơn La)

 • Hồ đang xả(22:10 ngày 28-02-2024)

  (Nậm Mu,Khuổi Luông,Trung Hồ,Đak Pi Hao 1,Ngòi Xan 2,Huổi Vang,Bảo Lâm 3,Đắk Nông 2,Đồng Nai 2,Sùng Vui,Sông Chảy 5,Đăk Mi 4,Ia Đrăng 1,Tà Lơi 3,Ia Đrăng 3,Hạ Rào Quán,Đa Khai,Nậm Nhùn 1,Đa Nhim,Đăk Mi 2,Nậm Lúc,Za Hung,Lao Chải,Đồng Nai 1,Cốc Đàm,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Thoong Gót,Sông Tranh 2,Nậm Công 3,Đakđrinh,Suối Sập 3,Đa Siat,Srêpốk 3,Ia Đrăng 2,Nậm Mức,Suối Chăn 2,Đạ Dâng - Đạ Chomo,H’Mun,Nậm Mô,Đăk Pô Cô,Hồ Bốn,A Lưới,Đa dâng,Ia Puch 3,Mường Bang,Đăk Pô Ne,Đắk Bla 1,Ayun Thượng 1A,Nà Tẩu,Đại Nga,Mường Khương,Định Cư,Mường Hung,Pờ Hồ,Pa Ke,Sông Lô 4,Bạch Đằng,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Nậm Sọi,Nậm Mạ 1,Ia Grai 3,Mường Kim,Nậm Cắn 2,Vạn Hồ,ĐăkR’Tih (bậc trên),Suối Trát,Tà lơi 3,Vĩnh Sơn 5,Đăk Psi 5,Đăk Lây,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Pung,Bản Hồ,Nậm Chim 2,Sông Lô 8B,Đăk Pring,Ngòi Xan 1,H’Chan,Văn Chấn,Phố Cũ,An Khê,Nậm Công 4),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đơn Dương),Đắk Lắk(Srêpôk 4,Krông Năng,Srepok 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(22:10 ngày 28-02-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Bến Lức-Vàm Cỏ Đông(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Gió mạnh trên cấp 7(21:40 ngày 28-02-2024)

  Bình Thuận,Khánh Hòa

 • Hồ vượt mức(21:40 ngày 28-02-2024)

  Lào Cai(Nậm Mu,Ia H'Rung,Hạ Sông Pha 1,Nậm Đông 3,Đak Psi 2B,Khao Mang Thượng,Xím Vàng,Ia Púch 3,Bảo Lộc,Nậm Bôn,Lao Chải,Xỏong Con,Minh Lượng Thượng,Ia Muer,Ia Grai 1,Hòa Bình,Tà Làng,Đắk Lô,Đasiat,Chiềng Muôn,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Be,Nậm Tha 5,Sông Lô 6,Đăk Srông 2A,Chư Prông,Suối Mu,Đăk Srông 2,Phố Cũ),Sơn La(Sơn La)

 • Hồ đang xả(21:40 ngày 28-02-2024)

  (Khuổi Luông,Nậm Mu,Trung Hồ,Đak Pi Hao 1,Ngòi Xan 2,Bảo Lâm 3,Đắk Nông 2,Đồng Nai 2,Sùng Vui,Huổi Vang,Sông Chảy 5,Đăk Mi 4,Ia Đrăng 1,Tà Lơi 3,Nậm Nhùn 1,Ia Đrăng 3,Đa Nhim,Hạ Rào Quán,Đa Khai,Đăk Mi 2,Nậm Lúc,Lao Chải,Cốc Đàm,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Za Hung,Đồng Nai 1,Thoong Gót,Sông Tranh 2,Nậm Công 3,Đakđrinh,Suối Sập 3,Đa Siat,Ia Đrăng 2,Srêpốk 3,Nậm Mức,Suối Chăn 2,Hồ Bốn,Ia Puch 3,Đạ Dâng - Đạ Chomo,H’Mun,Nậm Mô,Đăk Pô Cô,Đa dâng,A Lưới,Mường Bang,Đăk Pô Ne,Ayun Thượng 1A,Nà Tẩu,Đắk Bla 1,Đại Nga,Mường Khương,Định Cư,Pa Ke,Bạch Đằng,Mường Hung,Pờ Hồ,Sông Lô 4,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Nậm Sọi,Nậm Mạ 1,Ia Grai 3,Mường Kim,Nậm Cắn 2,Vạn Hồ,ĐăkR’Tih (bậc trên),Suối Trát,Tà lơi 3,Vĩnh Sơn 5,Đăk Psi 5,Đăk Lây,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Pung,Bản Hồ,Nậm Chim 2,Sông Lô 8B,Đăk Pring,Ngòi Xan 1,H’Chan,Văn Chấn,Phố Cũ,An Khê,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đơn Dương),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Lắk(Srêpôk 4,Krông Năng,Srepok 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(21:40 ngày 28-02-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Bến Lức-Vàm Cỏ Đông(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Gió mạnh trên cấp 7(21:10 ngày 28-02-2024)

  Bình Thuận,Khánh Hòa

 • Hồ vượt mức(21:10 ngày 28-02-2024)

  Lào Cai(Nậm Mu,Ia H'Rung,Hạ Sông Pha 1,Nậm Đông 3,Đak Psi 2B,Khao Mang Thượng,Xím Vàng,Nậm Bôn,Ia Púch 3,Bảo Lộc,Lao Chải,Ia Muer,Ia Grai 1,Xỏong Con,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Đắk Lô,Tà Làng,Đasiat,Chiềng Muôn,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Be,Sông Lô 6,Đăk Srông 2A,Chư Prông,Suối Mu,Đăk Srông 2,Phố Cũ)

 • Hồ đang xả(21:10 ngày 28-02-2024)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Hàm Thuận,Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đơn Dương),(Khuổi Luông,Nậm Mu,Trung Hồ,Đak Pi Hao 1,Ngòi Xan 2,Bảo Lâm 3,Sùng Vui,Huổi Vang,Sông Chảy 5,Hạ Rào Quán,Đăk Mi 4,Nậm Nhùn 1,Đắk Nông 2,Đồng Nai 2,Đăk Mi 2,Đa Khai,Tà Lơi 3,Ia Đrăng 1,Đa Nhim,Lao Chải,Cốc Đàm,Đồng Nai 1,Thoong Gót,Nậm Công 3,Sông Tranh 2,Ia Đrăng 3,Suối Sập 3,Đa Siat,Nậm Mức,Suối Chăn 2,Srêpốk 3,Nậm Lúc,Za Hung,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Đakđrinh,Ia Đrăng 2,H’Mun,Nậm Mô,Ia Puch 3,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Hồ Bốn,Nà Tẩu,Đa dâng,Ayun Thượng 1A,Đắk Bla 1,Đại Nga,Mường Khương,Pa Ke,Định Cư,Đăk Pô Cô,Mường Hung,Bạch Đằng,Pờ Hồ,Mường Bang,A Lưới,Đăk Pô Ne,Sông Lô 4,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Nậm Sọi,Nậm Mạ 1,Ia Grai 3,Mường Kim,Nậm Cắn 2,Vạn Hồ,ĐăkR’Tih (bậc trên),Tà lơi 3,Suối Trát,Vĩnh Sơn 5,Đăk Lây,Hồ chứa La Hiêng 2,Đăk Psi 5,Nậm Pung,Bản Hồ,Nậm Chim 2,Sông Lô 8B,Đăk Pring,Ngòi Xan 1,H’Chan,Văn Chấn,Phố Cũ,An Khê,Nậm Công 4),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Lắk(Srêpôk 4,Krông Năng,Srepok 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Gia Lai(An Khê),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(21:10 ngày 28-02-2024)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Thủ Dầu Một-Sài Gòn(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Bến Lức-Vàm Cỏ Đông(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin