6
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(04:43 ngày 01-04-2023)

  (Nậm Bôn,Suối Mu,Ia H'Rung,Khao Mang Thượng,Nậm Mu,Tà Làng,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Đak Psi 2B,Đasiat,Sông Lô 6,Nậm Be,Bảo Lộc,Nậm Tha 5,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Xỏong Con,Đăk Srông 2A,Hòa Bình,Xím Vàng,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Nậm Đông 3,Lao Chải,Ia Muer,Ia Púch 3,Chư Prông,Đắk Lô)

 • Hồ đang xả(04:43 ngày 01-04-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắc Lắk(Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Hồ vượt mức(03:41 ngày 01-04-2023)

  (Nậm Bôn,Suối Mu,Ia H'Rung,Khao Mang Thượng,Nậm Mu,Tà Làng,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Đak Psi 2B,Đasiat,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 6,Nậm Be,Bảo Lộc,Nậm Tha 5,Xỏong Con,Đăk Srông 2A,Hòa Bình,Xím Vàng,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Nậm Đông 3,Lao Chải,Ia Muer,Ia Púch 3,Chư Prông,Đắk Lô)

 • Hồ đang xả(03:41 ngày 01-04-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắc Lắk(Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Hồ vượt mức(03:09 ngày 01-04-2023)

  (Nậm Bôn,Suối Mu,Ia H'Rung,Khao Mang Thượng,Bảo Lộc,Nậm Tha 5,Nậm Mu,Tà Làng,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Đak Psi 2B,Đasiat,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 6,Nậm Be,Xỏong Con,Đăk Srông 2A,Hòa Bình,Xím Vàng,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Nậm Đông 3,Lao Chải,Ia Muer,Ia Púch 3,Chư Prông,Đắk Lô)

 • Hồ đang xả(03:09 ngày 01-04-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắc Lắk(Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin