16
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(11:11 ngày 06-12-2023)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(11:10 ngày 06-12-2023)

  (Ia Đrăng 1,Đak Glun,Thượng Lộ,Đak Mi 3,Sông Lô 4,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 2,Sông Giang 2,Xỏong Con,Hòa Bình,Đăk Srông 3B,Đasiat,Suối Mu,A ROÀNG,Đăk Lây,Nước Xáng,Xím Vàng,Bảo Lộc,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Nậm Tha 5,Chư Prông,Sông Lô 6,Ia Muer,Khao Mang Thượng,Khao Mang,Ia Púch 3,Suối chăn 1,Minh Lượng Thượng,Nậm Bôn,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Hạ Rào Quán,Sông Côn 2 b2,ĐakSrông3A,Ia Grai 2,Nậm Mu,Ia H'Rung,Đăk Srông 2,Đăk Pring,Đăk Srông 2A,Nậm Be,Tà Làng,Ia Grai 1,Nậm Đông 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(11:10 ngày 06-12-2023)

  (Đa dâng,Sông Tranh 4,Đak Pi Hao 1,Đăk Re,A Vương,Văn Chấn,Đăk Mi 2,Thoong Gót,Ia Đrăng 1,Định Cư,Nậm Phàng,Suối Chăn 2,Nậm Bon,Mường Bang,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Đăk Pô Cô,Sông Lô 4,Thượng Sơn Tây,Nà Tẩu,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Huổi Vang,Sông Lô 2,Cốc Đàm,Sùng Vui,Hồ chứa La Hiêng 2,Krông H’năng,Đa Nhim,A Lin 3,Nậm Mức,Trà Linh 2,Bạch Đằng,Sơn Tây,Đồng Nai 1,Suối Trát,Tà Lơi 3,Ayun Thượng 1A,Đại Nga,Hàm Thuận,Đăk Lây,Đa Siat,Nà Lơi,Pa Ke,Đăk Mi 4a,Sông Hinh,Nậm Công 3,Sông Bung 4A,Vĩnh Hà,Sông Bung 4,Sông Ba Hạ,Ngòi Xan 2,Hồ Bốn,Sông Lô 8B,Vĩnh Sơn 5,Vĩnh Sơn A,H’Mun,A Lưới,Sông Chừng (sông con 2),Ia Grai 3,Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Đăk Mi 4C,Đăk Mi 4A,Ngòi Xan 1,Trung Hồ,Nậm Pung,Phố Cũ,Thượng Kon Tum,Sơn Trà 1C,Mường Khương,Tà lơi 3,Ayun Trung,Bản Hồ,Tà Lơi 2,Ea Drăng 2,Pờ Hồ,Đăk Di 2,Pác Cáp,Đắk Bla 1,Đăk Pô Ne,Cẩm Thủy I,Đa Khai,Đắk Nông 2,Đakđrinh,An Khê,Nậm Mu,Nậm Sọi,Nậm Cắn 2,ĐăkR’Tih (bậc trên),Suối Sập 3,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Lao Chải,Đăk Pring,Nậm Lúc,Sông Chảy 5,Ia Đrăng 3,Za Hung,Tà Cọ,Đăk Rung 1,TĐ Sông Bung 2,Sông Tranh 3,Nậm Be,Vạn Hồ,Khuổi Luông,Nậm Mạ 1,Mường Kim,H’Chan,Nậm Nhùn 1,Đăk Psi 5,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Hàm Thuận,Đại Ninh,Đơn Dương),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,Sông Bung 2,A Vương,Sông Tranh 2),Hà Tĩnh(Hố Hô),Thừa Thiên Huế(A Lưới,Bình Điền),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(11:10 ngày 06-12-2023)

  Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Gió mạnh trên cấp 7(10:42 ngày 06-12-2023)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(10:42 ngày 06-12-2023)

  (Ia Đrăng 1,Đak Glun,Thượng Lộ,Đak Mi 3,Sông Lô 4,Chiềng Muôn,Hòa Bình,Sông Giang 2,Ia Đrăng 2,Xỏong Con,Đasiat,Đăk Srông 3B,A ROÀNG,Nước Xáng,Đăk Lây,Suối Mu,Xím Vàng,Bảo Lộc,Đắk Lô,Nậm Tha 5,Đak Psi 2B,Chư Prông,Sông Lô 6,Ia Muer,Khao Mang Thượng,Khao Mang,Suối chăn 1,Nậm Bôn,Hạ Rào Quán,Ia Púch 3,Minh Lượng Thượng,Sông Côn 2 b2,ĐakSrông3A,Ia Grai 2,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia H'Rung,Đăk Srông 2,Đăk Pring,Đăk Srông 2A,Nậm Be,Tà Làng,Ia Grai 1,Nậm Đông 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(10:42 ngày 06-12-2023)

  (Sông Tranh 4,Đak Pi Hao 1,Đa dâng,Đăk Mi 2,Thoong Gót,Văn Chấn,Ia Đrăng 1,Định Cư,Đăk Re,Nậm Phàng,Suối Chăn 2,Nậm Bon,Mường Bang,A Vương,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Đăk Pô Cô,Sông Lô 4,Nà Tẩu,Thượng Sơn Tây,Hồ chứa La Hiêng 2,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Sông Lô 2,Cốc Đàm,Sùng Vui,A Lin 3,Nậm Mức,Krông H’năng,Bạch Đằng,Huổi Vang,Đa Nhim,Sơn Tây,Trà Linh 2,Tà Lơi 3,Ayun Thượng 1A,Đại Nga,Đồng Nai 1,Sông Hinh,Suối Trát,Pa Ke,Đăk Mi 4a,Đăk Lây,Nậm Công 3,Sông Bung 4,Sông Ba Hạ,Nà Lơi,Hồ Bốn,Hàm Thuận,Vĩnh Hà,Đa Siat,Ngòi Xan 2,Sông Bung 4A,Vĩnh Sơn 5,Sông Lô 8B,H’Mun,A Lưới,Sông Chừng (sông con 2),Vĩnh Sơn A,Sông Tranh 2,Ia Grai 3,Đăk Mi 4,Trung Hồ,Ngòi Xan 1,Phố Cũ,Thượng Kon Tum,Nậm Pung,Đăk Mi 4C,Đăk Mi 4A,Tà lơi 3,Ayun Trung,Bản Hồ,Tà Lơi 2,Đăk Di 2,Mường Khương,Sơn Trà 1C,Pác Cáp,Đắk Bla 1,Đăk Pô Ne,Đakđrinh,Pờ Hồ,Ea Drăng 2,Đa Khai,An Khê,Cẩm Thủy I,Đắk Nông 2,Nậm Mu,Nậm Sọi,Nậm Cắn 2,ĐăkR’Tih (bậc trên),Suối Sập 3,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Đăk Pring,Lao Chải,Nậm Lúc,Sông Chảy 5,Ia Đrăng 3,Za Hung,Sông Tranh 3,Tà Cọ,Đăk Rung 1,TĐ Sông Bung 2,Nậm Be,Vạn Hồ,Khuổi Luông,Nậm Mạ 1,Mường Kim,H’Chan,Nậm Nhùn 1,Đăk Psi 5,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Hàm Thuận,Đại Ninh,Đơn Dương),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,Sông Bung 2,A Vương,Sông Tranh 2),Hà Tĩnh(Hố Hô),Thừa Thiên Huế(A Lưới,Bình Điền),Quảng Trị(Quảng Trị),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(10:42 ngày 06-12-2023)

  Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Gió mạnh trên cấp 7(10:11 ngày 06-12-2023)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(10:11 ngày 06-12-2023)

  (Đak Glun,Đak Mi 3,Thượng Lộ,Ia Đrăng 1,Sông Miện 5A,Chiềng Muôn,Hòa Bình,Sông Giang 2,Đăk Srông 3B,A ROÀNG,Đăk Lây,Suối Mu,Ia Đrăng 2,Nước Xáng,Xỏong Con,Đasiat,Xím Vàng,Đắk Lô,Bảo Lộc,Chư Prông,Nậm Tha 5,Đak Psi 2B,Sông Lô 6,Ia Muer,Khao Mang Thượng,Khao Mang,Suối chăn 1,Nậm Bôn,Ia Grai 2,Ia Púch 3,Minh Lượng Thượng,ĐakSrông3A,Hạ Rào Quán,Nậm Mu,Sông Côn 2 b2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia H'Rung,Đăk Srông 2,Đăk Pring,Đăk Srông 2A,Nậm Be,Tà Làng,Ia Grai 1,Nậm Đông 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(10:11 ngày 06-12-2023)

  (Đak Pi Hao 1,Đa dâng,Sông Tranh 4,Đăk Mi 2,Thoong Gót,Văn Chấn,Đăk Re,Ia Đrăng 1,Định Cư,A Vương,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Sông Lô 4,Mường Bang,Sông Lô 2,Thượng Sơn Tây,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Nậm Bon,Cốc Đàm,Nà Tẩu,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Mức,Suối Chăn 2,Krông H’năng,A Lin 3,Bạch Đằng,Đa Nhim,Sông Hinh,Đồng Nai 1,Pa Ke,Đăk Mi 4a,Đăk Lây,Nậm Công 3,Suối Trát,Sơn Tây,Sông Ba Hạ,Trà Linh 2,Tà Lơi 3,Ayun Thượng 1A,Đại Nga,Huổi Vang,Đăk Pô Cô,Sùng Vui,Sông Bung 4,Đa Siat,Vĩnh Hà,Nà Lơi,Hàm Thuận,Hồ Bốn,Ngòi Xan 2,Sông Bung 4A,Sông Lô 8B,Vĩnh Sơn 5,Vĩnh Sơn A,H’Mun,A Lưới,Ia Grai 3,Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Trung Hồ,Ngòi Xan 1,Phố Cũ,Thượng Kon Tum,Đăk Mi 4C,Nậm Pung,Đăk Mi 4A,Tà lơi 3,Bản Hồ,Ayun Trung,Đăk Di 2,Tà Lơi 2,Sơn Trà 1C,Đắk Bla 1,Đăk Pô Ne,Mường Khương,Đakđrinh,Pác Cáp,Pờ Hồ,Đắk Nông 2,Ea Drăng 2,Đa Khai,Cẩm Thủy I,Nậm Mu,An Khê,Nậm Sọi,Nậm Cắn 2,ĐăkR’Tih (bậc trên),Suối Sập 3,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Lao Chải,Đăk Pring,Nậm Lúc,Sông Chảy 5,Ia Đrăng 3,Za Hung,Tà Cọ,Đăk Rung 1,TĐ Sông Bung 2,Sông Tranh 3,Nậm Be,Vạn Hồ,Khuổi Luông,Nậm Mạ 1,Mường Kim,H’Chan,Nậm Nhùn 1,Đăk Psi 5,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Hàm Thuận,Đại Ninh,Đơn Dương),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,Sông Bung 2,A Vương,Sông Tranh 2),Hà Tĩnh(Hố Hô),Thừa Thiên Huế(A Lưới,Bình Điền),Quảng Trị(Quảng Trị),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(10:11 ngày 06-12-2023)

  Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Gió mạnh trên cấp 7(09:41 ngày 06-12-2023)

  Lạng Sơn

 • Hồ vượt mức(09:41 ngày 06-12-2023)

  (Đak Glun,Thượng Lộ,Ia Đrăng 1,Đak Mi 3,Sông Miện 5A,Chiềng Muôn,Hòa Bình,Sông Giang 2,Đăk Srông 3B,Đăk Lây,Ia Đrăng 2,A ROÀNG,Xỏong Con,Đasiat,Suối Mu,Nước Xáng,Xím Vàng,Đắk Lô,Khao Mang,Khao Mang Thượng,Suối chăn 1,Nậm Bôn,Bảo Lộc,Chư Prông,Ia Púch 3,Ia Grai 2,Minh Lượng Thượng,Đak Psi 2B,Sông Lô 6,Ia Muer,ĐakSrông3A,Nậm Tha 5,Hạ Rào Quán,Nậm Mu,Sông Côn 2 b2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia H'Rung,Đăk Srông 2,Đăk Pring,Đăk Srông 2A,Nậm Be,Tà Làng,Ia Grai 1,Nậm Đông 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(09:41 ngày 06-12-2023)

  (Khe Diên,Đak Pi Hao 1,Sông Tranh 4,Đăk Mi 2,Đa dâng,Thoong Gót,Đăk Re,Văn Chấn,Ia Đrăng 1,Định Cư,Sông Lô 4,A Vương,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Mường Bang,Thượng Sơn Tây,Hồ chứa La Hiêng 2,Sông Lô 2,Bạch Đằng,Nậm Bon,Nà Tẩu,Cốc Đàm,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Krông H’năng,Đăk Mi 4a,Nậm Mức,Suối Chăn 2,A Lin 3,Sơn Tây,Đồng Nai 1,Đa Nhim,Đăk Lây,Nậm Công 3,Sông Ba Hạ,Trà Linh 2,Suối Trát,Tà Lơi 3,Sông Hinh,Huổi Vang,Ayun Thượng 1A,Đại Nga,Đăk Pô Cô,Sùng Vui,Vĩnh Hà,Đa Siat,Nà Lơi,Pa Ke,Hàm Thuận,Hồ Bốn,Ngòi Xan 2,Vĩnh Sơn 5,Sông Bung 4,Trung Hồ,Ngòi Xan 1,Sông Bung 4A,Thượng Kon Tum,Phố Cũ,Vĩnh Sơn A,Đăk Mi 4A,Bản Hồ,Đăk Di 2,Tà Lơi 2,Sông Lô 8B,A Lưới,Sơn Trà 1C,Đắk Bla 1,Đăk Pô Ne,Mường Khương,H’Mun,Đakđrinh,Ia Grai 3,Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Pờ Hồ,Pác Cáp,Nậm Pung,Đăk Mi 4C,Đắk Nông 2,Cẩm Thủy I,Ea Drăng 2,Đa Khai,Tà lơi 3,Nậm Mu,An Khê,Nậm Sọi,Nậm Cắn 2,Ayun Trung,ĐăkR’Tih (bậc trên),Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Suối Sập 3,Lao Chải,Đăk Pring,Nậm Lúc,Sông Chảy 5,Ia Đrăng 3,Za Hung,Tà Cọ,Đăk Rung 1,TĐ Sông Bung 2,Sông Tranh 3,Nậm Be,Vạn Hồ,Khuổi Luông,Nậm Mạ 1,Mường Kim,H’Chan,Nậm Nhùn 1,Đăk Psi 5,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Hàm Thuận,Đại Ninh,Đơn Dương),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Quảng Nam(Sông Bung 2,Đăk Mi 4,Sông Bung 4,A Vương,Sông Tranh 2),Hà Tĩnh(Hố Hô),Thừa Thiên Huế(A Lưới,Bình Điền),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(09:41 ngày 06-12-2023)

  Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin