24
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(22:47 ngày 02-12-2022)

  Khánh Hòa

 • Hồ vượt mức(22:47 ngày 02-12-2022)

  (Đasiat,Đắk Lô,Chư Prông,Minh Lương,Nậm Đông 3,Chiềng Muôn,Ia H'Rung,Xím Vàng,Khao Mang Thượng,Tà Niết,Hòa Bình,Sông Lô 6,Bảo Lộc,Nậm Công 3,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Quảng Tín,Ia Grai 2,Ia Grai 1,Nho Quế 2,Đak Psi 2B,Sông Lô 4,Ia Đrăng 1,Sông Chảy 5,Suối Mu,Nậm Cắt,Nậm Tha 5,Xỏong Con,Ia Púch 3,Đăk Srông 2,Nậm Pia,Minh Lượng Thượng,Nậm Mu,Suối Sập 3,Đăk Ter 1,Ngòi Xan 1,Đăk Rung,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(22:47 ngày 02-12-2022)

  Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(22:47 ngày 02-12-2022)

  Nông Sơn-Thu Bồn(BĐ1),Củng Sơn-Đà Rằng(BĐ1),Thành Mỹ-Vu Gia(BĐ1),Hội An-Thu Bồn(BĐ1),Kim Long-Hương(BĐ1),Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(22:47 ngày 02-12-2022)

  Quảng Ngãi(1), Thừa Thiên Huế(3), Quảng Nam(2)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(22:47 ngày 02-12-2022)

  Rét hại(103.23389,22.365648)

 • Gió mạnh trên cấp 7(22:15 ngày 02-12-2022)

  Khánh Hòa

 • Hồ vượt mức(22:15 ngày 02-12-2022)

  (Đasiat,Đắk Lô,Chư Prông,Xím Vàng,Minh Lương,Nậm Đông 3,Chiềng Muôn,Ia H'Rung,Hòa Bình,Sông Lô 6,Bảo Lộc,Nậm Công 3,Tà Niết,Khao Mang Thượng,Ia Grai 1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Quảng Tín,Nho Quế 2,Đak Psi 2B,Sông Lô 4,Ia Grai 2,Ia Đrăng 1,Sông Chảy 5,Suối Mu,Nậm Cắt,Nậm Tha 5,Xỏong Con,Đăk Srông 2,Ia Púch 3,Nậm Pia,Minh Lượng Thượng,Nậm Mu,Suối Sập 3,Đăk Ter 1,Ngòi Xan 1,Đăk Rung,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(22:15 ngày 02-12-2022)

  Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(22:15 ngày 02-12-2022)

  Thành Mỹ-Vu Gia(BĐ1),Củng Sơn-Đà Rằng(BĐ1),Hội An-Thu Bồn(BĐ1),Kim Long-Hương(BĐ1),Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Nông Sơn-Thu Bồn(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(22:15 ngày 02-12-2022)

  Quảng Ngãi(1), Thừa Thiên Huế(3), Quảng Nam(2)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(22:15 ngày 02-12-2022)

  Rét hại(103.23389,22.365648)

 • Gió mạnh trên cấp 7(21:44 ngày 02-12-2022)

  Khánh Hòa

 • Hồ vượt mức(21:44 ngày 02-12-2022)

  (Đasiat,Đắk Lô,Chiềng Muôn,Xím Vàng,Chư Prông,Ia H'Rung,Minh Lương,Nậm Đông 3,Bảo Lộc,Nậm Công 3,Ia Grai 1,Hòa Bình,Sông Lô 6,Tà Niết,Khao Mang Thượng,Nho Quế 2,Đak Psi 2B,Sông Lô 4,Ia Grai 2,Ia Đrăng 1,Sông Chảy 5,Suối Mu,Nậm Cắt,Nậm Tha 5,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Quảng Tín,Xỏong Con,Đăk Srông 2,Ia Púch 3,Nậm Pia,Minh Lượng Thượng,Nậm Mu,Suối Sập 3,Đăk Ter 1,Ngòi Xan 1,Đăk Rung,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(21:44 ngày 02-12-2022)

  Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(21:44 ngày 02-12-2022)

  Thành Mỹ-Vu Gia(BĐ1),Củng Sơn-Đà Rằng(BĐ1),Hội An-Thu Bồn(BĐ1),Kim Long-Hương(BĐ1),Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Nông Sơn-Thu Bồn(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(21:44 ngày 02-12-2022)

  Quảng Ngãi(1), Thừa Thiên Huế(3), Quảng Nam(2)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(21:44 ngày 02-12-2022)

  Rét hại(103.23389,22.365648)

 • Gió mạnh trên cấp 7(21:14 ngày 02-12-2022)

  Khánh Hòa

 • Hồ vượt mức(21:14 ngày 02-12-2022)

  (Đasiat,Đắk Lô,Ia H'Rung,Minh Lương,Nậm Đông 3,Chiềng Muôn,Xím Vàng,Chư Prông,Nậm Công 3,Ia Grai 1,Hòa Bình,Sông Lô 6,Bảo Lộc,Tà Niết,Khao Mang Thượng,Nho Quế 2,Đak Psi 2B,Sông Lô 4,Ia Grai 2,Ia Đrăng 1,Sông Chảy 5,Suối Mu,Nậm Cắt,Nậm Tha 5,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Quảng Tín,Xỏong Con,Đăk Srông 2,Ia Púch 3,Nậm Pia,Minh Lượng Thượng,Nậm Mu,Suối Sập 3,Đăk Ter 1,Ngòi Xan 1,Đăk Rung,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(21:14 ngày 02-12-2022)

  Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(21:14 ngày 02-12-2022)

  Củng Sơn-Đà Rằng(BĐ1),Thành Mỹ-Vu Gia(BĐ1),Hội An-Thu Bồn(BĐ1),Kim Long-Hương(BĐ1),Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Nông Sơn-Thu Bồn(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(21:14 ngày 02-12-2022)

  Quảng Ngãi(1), Thừa Thiên Huế(3), Quảng Nam(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(21:14 ngày 02-12-2022)

  Rét hại(103.23389,22.365648)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin