12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(23:13 ngày 03-02-2023)

  (Ia H'Rung,Sông Chảy 5,Nậm Mu,Nậm Cắt,Minh Lượng Thượng,Quảng Tín,Nậm Công 3,Suối Sập 3,Đăk Rung,Ia Grai 2,Nậm Tha 5,Đăk Srông 2,Ia Grai 1,Đak Psi 2B,Sông Lô 6,Xỏong Con,Chiềng Muôn,Ngòi Xan 1,Tà Niết,Ia Púch 3,Bảo Lộc,Đăk Ter 1,Nho Quế 2,Ia Đrăng 1,Đasiat,Khao Mang Thượng,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(23:13 ngày 03-02-2023)

  Phú Yên(Sông Hinh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(23:13 ngày 03-02-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Hồ vượt mức(22:43 ngày 03-02-2023)

  (Ia H'Rung,Nậm Cắt,Minh Lượng Thượng,Quảng Tín,Suối Sập 3,Đăk Rung,Sông Chảy 5,Nậm Mu,Nậm Công 3,Ia Grai 1,Đak Psi 2B,Ia Grai 2,Nậm Tha 5,Đăk Srông 2,Sông Lô 6,Xỏong Con,Chiềng Muôn,Ngòi Xan 1,Tà Niết,Ia Púch 3,Bảo Lộc,Đăk Ter 1,Nho Quế 2,Ia Đrăng 1,Đasiat,Khao Mang Thượng,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(22:43 ngày 03-02-2023)

  Phú Yên(Sông Hinh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(22:43 ngày 03-02-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Hồ vượt mức(22:12 ngày 03-02-2023)

  (Ia H'Rung,Đăk Rung,Sông Chảy 5,Nậm Mu,Nậm Cắt,Minh Lượng Thượng,Quảng Tín,Suối Sập 3,Ia Grai 1,Nậm Tha 5,Đăk Srông 2,Nậm Công 3,Đak Psi 2B,Ia Grai 2,Sông Lô 6,Xỏong Con,Chiềng Muôn,Ngòi Xan 1,Tà Niết,Ia Púch 3,Bảo Lộc,Đăk Ter 1,Nho Quế 2,Ia Đrăng 1,Đasiat,Khao Mang Thượng,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(22:12 ngày 03-02-2023)

  Phú Yên(Sông Hinh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(22:12 ngày 03-02-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Hồ vượt mức(21:42 ngày 03-02-2023)

  (Ia H'Rung,Đăk Rung,Nậm Cắt,Quảng Tín,Suối Sập 3,Sông Chảy 5,Nậm Mu,Ia Grai 1,Đak Psi 2B,Ia Grai 2,Minh Lượng Thượng,Nậm Tha 5,Đăk Srông 2,Sông Lô 6,Xỏong Con,Chiềng Muôn,Nậm Công 3,Ngòi Xan 1,Tà Niết,Ia Púch 3,Bảo Lộc,Đăk Ter 1,Nho Quế 2,Ia Đrăng 1,Đasiat,Khao Mang Thượng,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Lâm Đồng(Đơn Dương)

 • Hồ đang xả(21:42 ngày 03-02-2023)

  Phú Yên(Sông Hinh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(21:42 ngày 03-02-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin