12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(05:00 ngày 03-10-2022)

  (Bảo Lộc,Hòa Bình,Đasiat,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Nho Quế 2,Suối Sập 3,Sông Chảy 5,Xỏong Con,Ia Grai 2,Đắk Lô,Nậm Tha 5,Quảng Tín,Minh Lượng Thượng,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Ia Đrăng 1,Nậm Pia,Minh Lương,Ngòi Xan 1,Đăk Ter 1,Ia H'Rung,Đắk Nông 2,Sông Lô 6,Nậm Công 3,Ia Púch 3,Tà Làng,Khao Mang Thượng,Suối Chăn 2,Sông Lô 4,Đak Psi 2B,Chiềng Muôn,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Tà Niết,Suối Mu,Đăk Rung,Nậm Cắt,Chư Prông,Lao Chải,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(04:59 ngày 03-10-2022)

  Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,A Vương,Sông Bung 2),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(Sê San 4,Sê San 4A,An Khê,Sê San 3A),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Hà Tĩnh(Hố Hô),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(04:59 ngày 03-10-2022)

  Mưa lớn(105.56125,19.285432)
  Lũ quét(104.090198,19.400608)
  Động đất(104.73,20.812)

 • Hồ vượt mức(04:28 ngày 03-10-2022)

  (Bảo Lộc,Đasiat,Hòa Bình,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Nho Quế 2,Suối Sập 3,Sông Chảy 5,Đắk Lô,Xỏong Con,Ia Grai 2,Nậm Tha 5,Quảng Tín,Minh Lượng Thượng,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Ia Đrăng 1,Nậm Pia,Đăk Ter 1,Minh Lương,Ngòi Xan 1,Ia H'Rung,Đắk Nông 2,Sông Lô 6,Ia Púch 3,Tà Làng,Khao Mang Thượng,Sông Lô 4,Đak Psi 2B,Nậm Công 3,Chiềng Muôn,Suối Mu,Đăk Rung,Suối Chăn 2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Tà Niết,Nậm Cắt,Chư Prông,Lao Chải,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(04:28 ngày 03-10-2022)

  Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,A Vương,Sông Bung 2),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Gia Lai(Sê San 4,Sê San 4A,An Khê,Sê San 3A),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Hà Tĩnh(Hố Hô),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(04:28 ngày 03-10-2022)

  Mưa lớn(105.56125,19.285432)
  Lũ quét(104.090198,19.400608)
  Động đất(104.73,20.812)

 • Hồ vượt mức(03:59 ngày 03-10-2022)

  (Bảo Lộc,Đasiat,Hòa Bình,Suối Sập 3,Đắk Lô,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Nho Quế 2,Sông Chảy 5,Xỏong Con,Ia Grai 2,Minh Lượng Thượng,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Ngòi Xan 1,Ia H'Rung,Đắk Nông 2,Sông Lô 6,Quảng Tín,Ia Púch 3,Tà Làng,Ia Grai 1,Đak Psi 2B,Nậm Công 3,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Nậm Pia,Đăk Ter 1,Suối Mu,Đăk Rung,Minh Lương,Khao Mang Thượng,Suối Chăn 2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Tà Niết,Nậm Cắt,Chư Prông,Sông Lô 4,Lao Chải,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(03:59 ngày 03-10-2022)

  Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4,Sông Bung 4,A Vương,Sông Bung 2),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Gia Lai(Sê San 4,Sê San 4A,An Khê,Sê San 3A),Hà Tĩnh(Hố Hô),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(03:59 ngày 03-10-2022)

  Mưa lớn(105.56125,19.285432)
  Lũ quét(104.090198,19.400608)
  Động đất(104.73,20.812)

 • Hồ vượt mức(03:29 ngày 03-10-2022)

  (Bảo Lộc,Đasiat,Hòa Bình,Suối Sập 3,Đắk Lô,Đăk Srông 2,Nậm Mu,Nho Quế 2,Sông Chảy 5,Xỏong Con,Ia Grai 2,Minh Lượng Thượng,Ngòi Xan 1,Ia H'Rung,Đắk Nông 2,Sông Lô 6,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Ia Púch 3,Tà Làng,Quảng Tín,Ia Grai 1,Đak Psi 2B,Nậm Công 3,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Nậm Pia,Đăk Ter 1,Suối Mu,Đăk Rung,Minh Lương,Suối Chăn 2,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Khao Mang Thượng,Tà Niết,Nậm Cắt,Chư Prông,Sông Lô 4,Lao Chải,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(03:29 ngày 03-10-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,A Vương,Sông Bung 2),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Gia Lai(Sê San 4,Sê San 4A,An Khê,Sê San 3A),Hà Tĩnh(Hố Hô),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(03:29 ngày 03-10-2022)

  Mưa lớn(105.56125,19.285432)
  Lũ quét(104.090198,19.400608)
  Động đất(104.73,20.812)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin